Оsobnostná typológia gpop
04 MAY

Dotazník typológie osobnosti je prakticky použiteľný a odborne rešpektovaný nástroj, využiteľný najmä pre profesionálnu oblasť či osobný rozvoj, ktorý súvisí s našou psychickou pohodou a pozitívnym seba prijatím

Lepšie porozumenie sebe samému

Uvedomenie si svojich silných a slabých stránok

Podpora seba motivácie

Zistenie svojho potenciálu

Ako stres vplýva na naše správanie a preferované prejavyP

Popisuje spôsob riešenia konfliktov a problémov

Popisuje dynamiku osobnosti a jej temperament aké sú benefity eap?

Organizácia napreduje len tak rýchlo, ako sú jej zamestnanci angažovaní.
Práve program EAP pomáha zamestnancom lepšie zvládať nápory dnešnej doby a organizácii prináša nasledovné benefity:

Nižšiu fluktuáciu

Väčšiu lojalitu zamestnancov

Vyššiu produktivitu

Lepšiu adaptáciu na zmeny

Zákaznícku spokojnosť

Vyšší profit

Radi sa s Vami stretneme a prediskutujeme možnosti využitia vo Vašej organizácii. Kontaktujte nas