Zuzana Podkonická, MS
Klinický psychológ a terapeut
Boris Sližka
Kouč a tréner
eNeF Consulting
EAP Poskytovateľ
Grow In
Cesty rozvoja a transformácie