Koučing
  • V dialógu s klientom preferujeme prístup postavený na princípoch Gestalt psychológie

  • Koučing vnímame ako humanistickú metódu rešpektujúcu osobný proces a jedinečnosť jednotlivca.

  • Využívame fenomenologický a holistický prístup