eNeF Consulting

Dnešná rýchla doba vyvíja na každého z nás veľký tlak a má za následok enormný stres. Staviame sa k nemu rôzne, no v konečnom dôsledku naše obavy môžu narušiť rovnováhu, a tiež pracovný výkon. Cieľom EAP je poskytovať preventívne a terapeutické riešenia pre zamestnávateľov, zamestnancov a ich najbližších, aby sa zastavili, a prípadne znova nadobudli radosť zo života a práce a zefektívnili svoj pracovný výkon. aké sú benefity eap?

Organizácia napreduje len tak rýchlo, ako sú jej zamestnanci angažovaní.
Práve program EAP pomáha zamestnancom lepšie zvládať nápory dnešnej doby a organizácii prináša nasledovné benefity:

Nižšiu fluktuáciu

Väčšiu lojalitu zamestnancov

Vyššiu produktivitu

Lepšiu adaptáciu na zmeny

Zákaznícku spokojnosť

Vyšší profit

Radi sa s Vami stretneme a prediskutujeme možnosti využitia vo Vašej organizácii. Kontaktujte nas