Koučing
Personal Development Science and Coaching Service Concept

Koučing

Koučing V dialógu s klientom preferujeme prístup postavený na princípoch Gestalt psychológieKoučing vnímame ako humanistickú metódu rešpektujúcu osobný proces a jedinečnosť jednotlivca.Využívame fenomenologický a holistický prístup Individuálny koučing Tímový koučing…

Continue Reading Koučing

BioFeedback & NeuroFeedback

Neuro Feedback ČO JE BIOFEEDBACK?BIOFEEDBACK JE NOVÁ POKROČILÁ PRÍSTROJOVÁ METÓDA ZBAVOVANIA SA FÓBIÍ A ÚZKOSTÍ. FUNGUJE AKO BIOLOGICKÁ SPÄTNÁ VÄZBA NA PRINCÍPE PODMIEŇOVANIA A ODMIEN. KAŽDÝ KLIENT ZAŽÍVA V TRÉNINGOCH ÚSPECH. BIOFEEDBACK…

Continue Reading BioFeedback & NeuroFeedback

Tímovosť a spolupráca

Tímovosť a spolupráca Zážitok a dobrodružstvo sú základné atribúty našich programov. Bez rozdelenia úloh, tímového riešenia problémov, komunikácie, kreativity a zodpovednosti to nepôjde. Trebuchet Stavba , streľba a útok katapultom…

Continue Reading Tímovosť a spolupráca
Оsobnostná typológia gpop
personality types word cloud on a vintage blackboard

Оsobnostná typológia gpop

Оsobnostná typológia gpop Dotazník typológie osobnosti je prakticky použiteľný a odborne rešpektovaný nástroj, využiteľný najmä pre profesionálnu oblasť či osobný rozvoj, ktorý súvisí s našou psychickou pohodou a pozitívnym seba…

Continue Reading Оsobnostná typológia gpop