Neuro Feedback

ČO JE BIOFEEDBACK?

BIOFEEDBACK JE NOVÁ POKROČILÁ PRÍSTROJOVÁ METÓDA ZBAVOVANIA SA FÓBIÍ A ÚZKOSTÍ. FUNGUJE AKO BIOLOGICKÁ SPÄTNÁ VÄZBA NA PRINCÍPE PODMIEŇOVANIA A ODMIEN. KAŽDÝ KLIENT ZAŽÍVA V TRÉNINGOCH ÚSPECH. BIOFEEDBACK MONITORUJE FYZIOLOGICKÉ FUNKCIE, KLIENT VIDÍ VLASTNÉ VÝSLEDKY NA OBRAZOVKE POČÍTAČA A PROSTREDNÍCTVOM SPÄTNEJ VÄZBY SA NAUČÍ KONTROLOVAŤ A REGULOVAŤ SVOJE TELESNÉ PREJAVY. TIEŽ SA NAUČÍ PRENIESŤ NOVÚ SCHOPNOSŤ DO ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ, KTORÉ HO OBMEDZOVALI. JEDNÁ SA O CVIČENIE MOZGU ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA MENTÁLNEJ VÝKONNOSTI.

ČO JE NEUROFEEDBACK?

NEUROFEEDBACK JE ODBORNÍKMI Z NEUROLOGICKÉHO A PSYCHOLOGICKÉHO PROSTREDIA UZNÁVANÁ METÓDA PRI LIEČBE PROBLÉMOV SO SPÁNKOM, PRI PORUCHÁCH POZORNOSTI ALEBO AKO TRÉNING UVOĽNENIA, AKTIVITY ČI KREATIVITY. POUŽÍVA SA AKO MONITOROVACIE ZARIADENIE K POSKYTOVANIU OKAMŽITEJ INFORMÁCIE O ELEKTRICKEJ AKTIVITE MOZGU. NA ZÁKLADE SPÄTNEJ VÄZBY A PRINCÍPOV UČENIA NASTÁVAJÚ ZMENY V MOZGOVÝCH ŠTRUKTÚRACH, ČO JE SPOJENÉ S TRVALÝMI POZITÍVNYMI ZMENAMI VO FYZICKOM STAVE A EMOČNOM PREŽÍVANÍ.

Aké sú benefity ?