Osobnostná a tímová typológia

 • Osobnostná typológia GPOP

gpop1

Dotazník typológie osobnosti je prakticky použiteľný a odborne rešpektovaný nástroj, využiteľný najmä pre profesionálnu oblasť či osobný rozvoj, ktorý súvisí s našou psychickou pohodou a pozitívnym seba prijatím

       

 

 

 1. Lepšie porozumenie sebe samému  
 2. Uvedomenie si svojich silných a slabých stránok
 3. Podpora seba motivácie
 4. Zistenie svojho potenciálu
 5. Ako stres vplýva na naše správanie a preferované prejavyP
 6. Popisuje spôsob riešenia konfliktov a problémov
 7. Popisuje dynamiku osobnosti a jej temperament
 • Balance Management

BM1

Projektívna metóda zisťovania postojov a stereotypov správania u jednotlivcov a tímov. Umožňuje otvorenú komunikáciu o týchto postojoch, prípravu a plánovanie cieleného a merateľného rozvoja v závislosti na požadovanom výkone či stratégií.

 

 

 

 1. mySelf – analytický nástroj pre určenie parametrov jednotlivca (stres, energia, motivácia, učenie, výkon, proaktivita, adaptabilita)
 2. myTeam – určuje postoje tímu, tímové ukazovatele (komunikácia, pravidlá, proaktivita, spolupráca), motivačnú mapu tímu
Radi Vám odprezentujeme osobne všetky možnosti nami využívaných nástrojov, ich praktické nasadenie a získané výsledky.