Employee Assistance Program

Dnešná rýchla doba vyvíja na každého z nás veľký tlak a má za následok enormný stres. Staviame sa k nemu rôzne, no v konečnom dôsledku naše obavy môžu narušiť rovnováhu, a tiež pracovný výkon. Cieľom EAP je poskytovať preventívne a terapeutické riešenia pre zamestnávateľov, zamestnancov a ich najbližších, aby sa zastavili, a prípadne znova nadobudli radosť zo života a práce a zefektívnili svoj pracovný výkon.

Oblasti, ktoré môže EAP pokrývať:

 • Psychologická podpora
 • Právne a finančné konzultácie

Ako funguje EAP? (Príklad psychlogickej podpory)

Podporu poskytujeme mimo pracoviska zamestnanca v podobe dôvernej krátkodobej profesionálnej psychologickej konzultácie rôznych problémov, ktoré vplývajú na výkon. Účasť v individuálnom krátkodobom poradenstve privádza klienta:

 • K vytvoreniu si nových stratégií zvládania problémov na pracovisku a v súkromí
 • K zníženiu stresu
 • Väčšej vnútornej pohode
 • A tým aj k lepšiemu celkovému zdraviu

O návšteve programu podpory vie len konkrétna osoba a jej poradca. Informácie, o ktoré sa s poradcom podelí, sú dôverné a nebudú poskytnuté bez písomného dobrovoľného informovaného súhlasu klienta. Klient tiež nemusí myslieť na financie, pretože o poplatky za niekoľko podporných sedení sa postará poradca priamo s organizáciou.

Kto poskytuje EAP?

Podporu poskytuje tím odborníkov so zodpovedajúcim vzdelaním a aktívnou praxou. Hlavnou garantkou EAP je klinická psychologička Zuzana Podkonická MS.

Aká je metodika EAP?

Pri poskytovaní podpory využívame osvedčené a vo svete zaužívané nástroje:

 • Kognitívno-behaviorálny prístup
 • Terapiu založenú na koncepte všímavosti
 • Gestalt prístup
 • Dialekticko-behaviorálny prístup

Aké sú benefity EAP?

Organizácia napreduje len tak rýchlo, ako sú jej zamestnanci odovzdaní. Práve program EAP pomáha zamestnancom lepšie zvládať nápory dnešnej doby a organizácii prináša nasledovné benefity:

 • Nižšiu fluktuáciu
 • Väčšiu lojalitu zamestnancov
 • Vyššiu produktivitu
 • Lepšiu adaptáciu na zmeny
 • Zákaznícku spokojnosť
 • Vyšší profit

Radi sa s Vami stretneme a prediskutujeme možnosti využitia vo Vašej organizácii. Kontaktujte nas