Úvodní stránka

Naša misia

Našim poslaním je viesť klientov, aby sa venovali aktivitám, ktoré podporujú ich prvotné určenie, a aby sa vedeli kreatívne prispôsobovať často sa meniacim podmienkam.

Naša vízia

Chceme vytvárať dlhodobé partnerstvá s našimi klientmi, a zároveň zabezpečiť trvalú udržateľnosť našich služieb.

Zameriavame sa na nasledovné cieľové skupiny

 • Jednotlivcov
 • Jednotlivcov a ich rodiny
 • Tímy
 • Tímlídrov
 • Manažérov

Formou našich služieb je skúsenostné vzdelávanie

 • Indoor
 • Outdoor
 • Individuálny koučing
 • Poradenstvo

Čím sa odlišujeme od ostatných?

 • praktickým využitím typológie osobnosti GPOP, ktorá pomáha dospieť k sebapoznaniu, ale aj k poznaniu ľudí okolo nás, čo vedie k zlepšeným vzťahom, a samozrejme k efektívnejšiemu výkonu. Klient počas skúsenostného tréningu zažíva svoju osobnosť.
 • podporou zamestnanca alebo Employee Assistance Programom (EAP). Dnešná rýchla doba vyvíja na každého z nás veľký tlak a má za následok enormný stres. Staviame sa k nemu rôzne, no v konečnom dôsledku naše obavy môžu narušiť rovnováhu, a tiež pracovný výkon. Cieľom EAP je poskytovať preventívne a terapeutické riešenia pre zamestnávateľov, zamestnancov a ich najbližších, aby sa zastavili, a prípadne znova nadobudli radosť zo života a práce a zefektívnili svoj výkon.
 • programom Biofeedback – zamestnanci sa učia ovládať úroveň ich kognitívneho a fyzického nabudenia a zostať v spojení s ich implicitnou vedomosťou bez toho, aby z rozhodovacieho procesu eliminovali emócie.
 • zložením nášho tímu, do ktorého každý prispieva svojimi jedinečnými skúsenosťami, kreativitou a inovatívnosťou. Každý projekt vnímame ako novú výzvu a príležitosť, zameriavame sa na kvalitu a hmatateľné výsledky. Rôznorodá prax našich konzultantov vytvára jedinečné spojenie dlhoročných skúsenosti s novátorským prístupom, ktoré vedie k spokojnosti našich klientov.